Neem contact met ons op

Milieustrategie:

 • Wij zijn een milieutechnisch geavanceerd bedrijf

  Vanuit zijn kernfilosofie streeft Sharp er al vanaf 2004 naar om een milieutechnisch geavanceerd bedrijf te worden. Al meer dan een 10 jaar bewijst het bedrijf dat dit geen loze woorden zijn.

  Sharp was de eerste fabrikant die het EU Eco Label voor een TV kreeg. De meeste Sharp multifunctionele printers zijn bekroond en gecertificeerd voor hun energiebesparende en milieuvriendelijke eigenschappen.
   

  In de afgelopen jaren zijn honderden Sharp-producten bekroond met internationale awards voor hun uitstekende milieuvriendelijke design. Dit bewijst onze toewijding aan het vervaardigen van milieuvriendelijke producten die ons in staat stellen ons doel te bereiken om een vanuit milieutechnisch geavanceerd bedrijf te worden.

  Bespaar hulpbronnen.

  Bespaar energie.

  Lange levensduur.

  Maximale recycleerbaarheid.

  Dat is Sharp's toewijding aan het milieu en de maatschappij

 • Echte investering.

  Van productdesign en productie helemaal tot aan de verwerking aan het einde van de levensduur: elk proces dat direct of indirect invloed heeft op het milieu, wordt voortdurend onderzocht.

  Alle fabrieken en de meeste kantoren voldoen aan de ISO 14001-norm: een kader waarin de vereisten zijn vastgelegd voor milieubeheersystemen. We stimuleren milieubeheer en groene bewustwordingscampagnes in alle geledingen van ons bedrijf op actieve wijze.

  Onze ingenieurs ontwikkelen voortdurend innovatieve ecologische technologieën om van de wereld een schonere, groenere plek te maken. We concentreren ons bovendien sterk op het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige, milieutechnisch geavanceerde producten.

 • Het maken van groenere producten

  Sharp's 'Groene Producten Richtlijnen' regelen de gehele levenscyclus van elk product dat we produceren. We streven naar een laag energieverbruik, minder afval, minder verpakkingsmateriaal, een betere recycling en producten met een langere levensduur.

 • Pionier in het verleden - en in de toekomst

  Als uitvinder voor onze samenleving, vervulde Sharp een pioniersrol in het onderzoek naar zonne-energie in 1959. Vandaag de dag wordt onze zonnetechnologie gebruikt in huizen, op boerderijen, in fabrieken, in zonneparken en in openbare gebouwen over de hele wereld. En dat is slechts één van onze vakgebieden.

  Waar mogelijk maken onze producten gebruik van duurzame LED’s, die ondanks een minimaal energieverbruik een lange levensduur hebben.

  We verbeteren onze energie-efficiënte printers en MFP's voortdurend.

  Milieuverantwoordelijkheid zit in Sharp`s DNA

  De Ever Sharp Pencil, uitgevonden door onze oprichter Tokuji Hayakawa, was het product achter onze naam – Sharp. Omdat een alledaags verbruiksartikel herbruikbaar werd gemaakt, waarbij in een moeite kostbaar hout werd bespaard, kan de Ever Sharp Pencil ook beschouwd worden als ons allereerste milieuvriendelijke product.

Groene Producten

Sharp noemt zijn milieubewuste producten GP's (Green Products). De GP-richtlijnen die de ontwikkelings- en ontwerpcriteria in lijn met zeven concepten definiëren, worden sinds 1998 wereldwijd gebruikt door al onze productontwikkelingsafdelingen. Op dezelfde manier noemen we milieubewuste apparaten GD's (Green Devices), waarvoor we GD-richtlijnen hebben opgesteld. Deze worden sinds 2004 toegepast door alle apparaat ontwikkelingsafdelingen.

Bij de ontwikkeling van dergelijke producten en apparaten stelt Sharp bepaalde doelen conform de GP- en GD-normbladen. Deze worden op basis van de GP- en GD-richtlijnen geformuleerd. Tijdens de proefproductie en massaproductie bepalen deze normbladen hoe goed het betreffende product of apparaat voldoet aan de doelen, waarbij aan de producten en apparaten die voldoen aan de standaard de GP- of GD-status wordt toegekend.

De inhoud van de GP- en GD-normbladen - de maatstaf voor ontwikkelingsdoelstellingen - wordt elk jaar gereviseerd en aangescherpt voor een verdere verbetering van de milieuprestaties van onze producten en apparaten.

Groene Product-concepten

Energie Besparen / Energie Creëren
Producten met uitstekende energie besparende / energie creërende prestaties verbeteren de energie-efficiëntie en verminderen het energieverbruik van producten; andere maatregelen

Resource Conservation
Producten ontwikkeld ter instandhouding van de hulpbronnen, verminderen de hoeveelheid materialen; ontwikkeling van producten met behoud van de hulpbronnen tijdens gebruik; verlengen van de levensduur van producten; andere maatregelen

Recycleerbaarheid
Producten ontwerpen voor het recyclen van designproducten die gemakkelijk zijn te demonteren; gebruik van eenvoudig te recyclen materialen; andere maatregelen

Veilig gebruik en verwijdering
Producten die na gebruik veilig verwijderd kunnen worden.
Geen stoffen gebruiken die een negatieve invloed op de gezondheid van mensen of het milieu kunnen hebben; andere maatregelen

Het gebruik van groene materialen en apparaten
Producten die groene materialen en apparaten gebruiken.
Gebruik gerecycleerde materialen / biomassa gebaseerde plastics; andere maatregelen

Milieu bewustzijn
Met betrekking tot accu's, etc.
Producten die accu's, handleidingen en verpakking gebruiken met verbeterd milieubewustzijn.
Verminder de verpakking van een product; ontwerp producten die het eenvoudig verwijderen van accu's mogelijk te maken; andere maatregelen

Toon Eco Informatie van Producten
Producten die hun milieuprestaties en informatie weer geven.
Verkrijgen milieulabels (eco-labels); Implementeer Levens Cyclus Analyse ( LCA ); andere maatregelen

Groene fabrieken

In 2003 nam Sharp een streng evaluatiesysteem in gebruik voor zijn fabrieken wereldwijd, waarbij deze op bewuste wijze aan een strikt intern inspectieproces werden onderworpen. Er konden punten verdiend worden door te voldoen aan een reeks strenge milieupraktijken, variërend van het recyclen van regenwater tot het vermijden van stortafval. Het doel was om de Super Green Factory-status te verwerven, waarvoor een extreem hoge score vereist was. In 2009 werd aan alle Sharp-fabrieken in Japan de Super Green Factory-status toegekend, waarbij Sharp’s high-tech fabriek in Kameyama het allerbeste scoorde. Kameyama genereert zelf het merendeel van voor productie benodigde energie met behulp van een van de grootste PV-dak systemen van Azië (capaciteit: 5,2 MW). De overige energiebehoeften van de fabriek worden vervuld aan de hand van een geavanceerde gasgestookte warmtekrachtcentrale. Afvalwater wordt bovendien niet alleen gebruikt om water te verwarmen, maar ook voor het airconditioningsysteem.

De Sharp fabriek in Alsace, Frankrijk, die standaard en multifunctionele printers produceert, behaalde deze status in juli 2006. Een van de sterke eco-punten van deze fabriek is de strikte benadering van afvalscheiding Sinds 2004 worden alle afvalstoffen – batterijen, plastic, neonstrips, papier, glas of houten pallets – verzameld en gescheiden. De fabriek heeft eveneens vooruitgang geboekt op het gebied van toeleveringsketenbeheer en logistiek. Door over te stappen op een nieuw soort karton, is het volume van verpakkingen met de helft gereduceerd en het gewicht met ongeveer een derde. Dit reduceert op zijn beurt de behoefte aan transportcapaciteit en het brandstofverbruik.

De milieu-inspanningen van Sharp bij de fabriek in Wrexham (noorden van Wales) waren zelfs voorpaginanieuws. In 2008 werd de Wales Business and Sustainability Award toegekend aan de zonnepaneel- en magnetronfabriek ter erkenning van de ambitieuze stappen richting een milieuvriendelijke en duurzame toekomst. De nieuwe productieprocessen die werden geïntroduceerd in de fabriek concentreren zich op een efficiënt gebruik van hulpbronnen en op het terugnemen en recyclen van oude producten.

Certificering / Label

ISO 14001

EN ISO 14001-norm omvat een aantal criteria voor een milieubeheersysteem. Het bevat een raamwerk dat een bedrijf of organisatie kan volgen om een efficiënt milieubeheersysteem op te zetten en in gebruik te nemen.

Onafhankelijke auditoren controleren regelmatig of Sharp voldoet aan de betreffende vereisten. Werkzaamheden die in overeenstemming met deze vereisten worden uitgevoerd, zorgen voor voortdurende groene prestaties.

Milieukeurmerk

Een set van verschillende eco-labels is beschikbaar om de verschillende mate van milieubewustzijn van een product te benadrukken. De eisen om met succes een aanvraag voor een label te doen zijn taai. Onnodig te zeggen dat veel Sharp producten eco-labels hebben, zoals de "Blue Angel".

 • Blue Angel

  De Blue Angel erkent milieuvriendelijke producten aan de hand van diverse criteria, waaronder een gereduceerd energieverbruik, lage chemische emissies, lage geluidsniveaus en een milieuvriendelijk productdesign. Voor een volledige lijst van gecertificeerde producten gaat u naar

Regelgeving

Vanzelfsprekend doet Sharp al het mogelijke om te voldoen aan de wettelijke vereisten in Europa, zoals de registratieverplichtingen van (REACh), de regels voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en het beperkte gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparaten (RoHS).

 • REACh

  REACh, een verordening van de Europese Unie (EC 1907/2006) over de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen, van kracht vanaf 1 juni 2007.

  Een van de doelen van deze verordening - binnen een algemeen kader van duurzame ontwikkeling - is een verbeterde bescherming van menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen. Sharp ondersteunt deze doelstelling en neemt met Sharp's Gedragscode een proactieve houding aan om te voldoen aan de regelgeving.

  Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website:

  Veiligheidsinformatieblad (SDS, Safety Data Sheet)

  Een veiligheidsinformatieblad (SDS, Safety Data Sheet) beschrijft de eigenschappen van een chemische stof alsook de noodmaatregelen hoe om te gaan met deze chemische stof - of een product die deze chemische stof bevat - in geval van een ongeluk. Dit helpt ervoor te zorgen dat de eigenschappen van een chemische stof juist worden begrepen en dat producten die deze chemische stoffen, veilig gebruikt kunnen worden.

  Voor meer informatie over de veiligheidsinformatiebladen van Sharp kunt u terecht op de volgende website:

 • RoHS

  Het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten wordt gereguleerd door de RoHS-richtlijnen 2002/95/EC en 2011/65/EU. Deze richtlijnen beperken het gebruik van zware metalen zoals, lood, kwik, cadmium en zeswaardigchroom en vlamvertragers.

  Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website:

 • Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

  Dit symbool op uw product betekent, dat wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, het apart uit het gewone huisvuil moet worden afgevoerd. De zwarte balk geeft aan dat het product na 15 augustus 2005 op de markt werd gebracht. Dit is een EU-wetgeving die de juiste behandeling, terugwinning en recycling van dergelijk afval eist, om het storten van afval te minimaliseren. Gelieve dus ons te helpen het milieu te beschermen door het correct scheiden van afval en te zorgen voor goed beheer en de mogelijke negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid, die zich anders zouden kunnen voordoen, daarmee te voorkomen.

  Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accu's heeft, lever deze afzonderlijk in conform de plaatselijke mogelijkheden. Uw elektrisch afval kan worden afgevoerd via uw gemeente, uw plaatselijke containerpark of uw plaatselijke dealer als u van plan bent om een ​​soortgelijke nieuw apparaat te kopen.

  Landen buiten de EU: Gooi uw afval weg volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.

  Bij het afdanken en de behandeling van tonercartridges en andere verbruiksmaterialen van Sharp's multifunctionele apparaten, dient u rekening te houden het volgende:

  Dergelijk afval dient behandeld te worden in overeenstemming met de wettelijke eisen in uw regio. Als u ondersteuning nodig hebt hierbij, raden we u aan om contact op te nemen met bevoegde dienstverleners (bijvoorbeeld recyclingbedrijven) of lokale overheden. In de volgende landen zijn speciale oplossingen van toepassing:

  Nederland

  In Nederland kunnen uitsluitend Sharp tonercartridges zoveel mogelijk in originele en goed gesloten verpakking op kosten van de afzender verzonden worden naar:

  Sharp Electronics Benelux bv
  Peppelkade 36    
  992 AK Houten

  Uiteraard kunnen de lege tonercartridges bij de eigen milieustraat of afvalverwerker als elektronisch afval aangeboden worden.

  Tonerafvalcontainers kunnen met het reguliere restafval meegeven worden.

  Voor vragen kan men met onze klantenservice contact opnemen, via het telefoonnummer 030 - 63 59 590.

  België

  Sharp heeft met Recupel als gecertificeerde afvalverwerker een toetredingsovereenkomst gesloten, bijgevolg zal Recupel de aanvaardingsplicht van ons overnemen.

  In dit verband bieden wij u graag de mogelijkheid voor de terugname van lege tonercartridges.

  We raden aan om met een van de erkende Recyclers te werken. Dat zijn geregistreerde inzamelaars/vergunde verwerkers die met een zogenaamd ‘Charter’ werken.

  Contacteer hen gerust en laat hen een voorstel maken voor het ophalen en/of verwerken van uw (lege) Sharp-tonercartridges. U beslist zelf of u ze brengt of laat ophalen.

  Hier vindt u de lijst met alle Recupel-erkende Recyclers:

  http://www.recupel.be/nl/over-recupel/partners/#

  Een aantal Sharp modellen, MFP’s en printers, maken gebruik van een tonerafvalcontainer, die kunt u met het reguliere restafval meegeven.

  Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice, te bereiken via het telefoonnummer:

  070 223 049 (Nederlands)

  070 223 127 (Français)

 • Batterijen

  Batterijen zijn dagelijks gebruikte producten, die ernstige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, wanneer ze niet goed aan het einde van hun leven ingezameld en gerecycled worden. Waardevolle materialen kunnen uit gerecycled batterijen gehaald worden en hergebruikt voor productie en producten die in Europa samengesteld worden.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende website:

 • Vrijwillig akkoord met de EU

  Sharp is een milieu georiënteerd bedrijf met een lange staat van dienst voor wat betreft een verbeterde milieuvriendelijkheid van zijn producten. Daarom wilde Sharp graag deelnemen aan een vrijwillig akkoord met de EU om de milieuprestaties van imaging-apparatuur te verbeteren Op die manier draagt Sharp bij aan het EU Actieplan inzake energie-efficiëntie door de milieukenmerken van zijn producten te verbeteren, voornamelijk qua grondstoffen- en energie-efficiëntie.

  Klanten profiteren niet alleen van nog milieuvriendelijkere producten, maar kunnen ook duurzamere aankoopbeslissingen nemen op basis van de informatie omtrent milieuprestaties van de producten. Dergelijke informatie wordt verstrekt op de productpagina voor elk land onder “Support & Downloads”, door middel van een milieuverklaring conform de ECMA370-norm.